Shortlist

Nog niemand bewaard

Dutch English French German

Stuur ons een bericht

captcha
Herladen

Uitbreidingen website

Het Instituut voor Interim-Management werkt voortdurend aan het uitbreiden van de functionaliteit voor haar associés en hun opdrachtgevers. Onderstaand de globale planning.

Globaal, omdat de resources van het Instituut beperkt zijn en niet voor elke uitbreiding goed is te voorzien welk beslag er op die resources wordt gelegd. Het Instituut hecht eraan de bezoekers van haar website een idee hebben van hun toekomstige mogelijkheden.

Los van onderstaande projecten onderzoekt het Instituut voortdurend of de huidige functionaliteit aanpassing behoeft. In de profielen van associés bijvoorbeeld houdt zij bij welke niet benoemde sectoren en functionaliteiten daar worden ingevoerd opdat overwogen kan worden of zij aan deze lijsten moeten worden toegevoegd (en daarmee gebruikt kunnen worden in de zoekmachine).

Groepen

Q4/2011

Stelt associés in staat zelf groepen te maken in de website en te bepalen welke associés toegelaten worden tot een groep. Nuttig voor bijvoorbeeld:

  • Regionale bijeenkomsten
  • Intervisiegroepen
  • Vakgroepen
  • et cetera

Eigen Website voor Associés

Q4/2011

Iedere associé krijgt in de website van het Instituut een eigen website. De software daarvoor wordt automatisch geïnstalleer en is bijzonder eenvoudig in het gebruik - het is voor digibeten gemaakt. De website van bijv. Gerrit Zalm is bereikbaar via http://GerritZalm.InstIM.org (ga hierheen voor een rudimentair voorbeeld).

Deze website is geen onderdeel van de website van het Instituut! Het ontwerp en de inhoud worden door associés zelf bepaald. Associés kunnen ook zelf hun eigen foto's en bestanden in hun website opnemen.

Er zal een cursus worden ontwikkeld door het Instituut die associés enerzijds leert met dit simpele systeem om te gaan en anderzijds tot doel heeft dat associés aan het einde van de cursus hun eerste eigen website af hebben. 

Evenementen van/voor associés

Klaar!

Associés kunnen zelf evenementen in de website van het instituut definiëren en publiceren. Onderzocht wordt nog of:

  • andere associés zich op deze evenementen moeten kunne inschrijven
  • dit gekoppeld moet kunnen worden aan de nieuwe Groepen (zie hierboven)
  • of opdrachtgevers en bezoekers zich moeten kunnen inschrijven op deze evenementen.

Enquêtes

Q3/2011

Associés kunnen met deze uitbreiding zelf enquêtes definiëren en publiceren. Zij bepalen tevens wie aan de enquête mag deelnemen (groepen, associés, opdrachtgevers, bezoekers). Onderzoch wordt nog hoe deze uitbreiding op overzichtelijke wijze in de website op te nemen en in hoeverre de mogelijkheden ook haalbaar zijn.

Enquêtes zijn inmiddels beschikbaar maar kunnen alleen door het Instituut worden opgevoerd. Uitbreiding zodat associés zelf enquêtes kunnen aanmaken blijft op de agenda staan.

InstIM.org op je mobiel

Q1/2012 ... Q2/2012

Onderzicht gaat worden welke functionaliteit voor associés zinvol is op de mobiele telefoon (iPhone, Android telefoon, Blackberry). Ontwikkelen van de functionaliteit en een groot project en vereist een degelijk onderzoek onder de associés - verwacht dan ook te zijner tijd een vragenlijst (via de enquête module?).

Interim-Management wikipedia

Q2/2012 .. Q3/2012

Wikipedia is een websysteem waar bezoekers zelf een encyclopedie kunnen samenstellen. Zie bijvoorbeeld 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Interim-management. Dit project is erop gericht in de website van het Instituut een WikiPedia op te nemen die uitsluitend betrekking heeft op interim-management, associés, opdrachten (voor zover openbaar) et cetera. Zowel de techniek als de spelregels moeten worden onderzocht.

Opdrachtdossiers

Q2/2012 - Q4/2012

Onderzocht gaat worden of er behoefte is aan een afgesloten ruimte op de website van het Instituut voor opdrachtdossiers (contract, voortgang, testament et cetera) die alleen voor opdrachtgever, opdrachtnemer en schaduwmanager toegankelijk zijn. En welke functionaliteit dan zinvol is.

Aanvullend zal dan ook worden onderzocht of er vraag is naar geautomatiseerde maandstaten en facturering (niet door het Instituut - het idee is slechts de productie van de factuur in PDF formaat, de rest is aan de associé en zijn/haar boekhouding). Opname van deze documenten in het opdrachtdossier wordt dan tevens overwogen.

Dit project heeft overigens gevolgen voor de beveiliging van de website van het Instituut - het dossier is immers zeer, zeer vertrouwelijk! Aanvullend onderzoek naar beveiligingsmogelijkheden en certificering door McAfee (die websites test op beveiligingslekken) is onderdeel van dit project.

Instim.org helpdesk

Q2/2012

Inmiddels is een helpdesk systeem in de website geïntegreerd. Vooralsnog wordt geen telefonische ondersteuning geboden maar kunnen associés hun vragen via de website aan het instituut richten.

De mogelijkheden van de website van het Instituut zijn al zeer uitgebreid. Met bovenstaande uitbreidingen ontstaat de vraag of een helpdesk zinvol zou zijn. Onderzocht wordt of een helpdesk zinvol is en wat die mag kosten, wat de bereikbaarheid moet zijn, of telefonische bereikbaarheid relevant is (het kan ook via een help-chat functie in de website) et cetera. Wij gaan alle betalende gebruikers van de website daarvoor benaderen (via een enquête natuurlijk).

Projecten

Q1/2012

Associés zullen gezamenlijk projecten willen opstarten zoals bijv. gezamenlijke inkoop, ontwikkeling van markten, profesionalisering et cetera. Projecten die niet bij klanten lopen - dus niet factureerbaar zijn - maar die ten behoeve van associés zijn.

Onderzocht wordt of hier interesse naar is en of dat in de website kan worden opgenomen. Daarbij is integratie met andere faciliteiten van de website (interne email, groepen etc.) een aandachtspunt!

Als u zelf suggesties heeft dan kunt u die doorgeven aan het instituut via de "Help mij!" optie links van het scherm.U beschikt niet over de rechten om commentaar te leveren.