Shortlist

Nog niemand bewaard

Dutch English French German

Stuur ons een bericht

captcha
Herladen

Opdrachtgever

1336319888 companiesSnel een interim-manager vinden?

Via het Intstituut voor Interim-Managers stellen geaccrediteerde interim-managers hun gegevens beschikbaar aan opdrachtgevers en organisaties die een interim-manager zoeken. Deze organisaties kunnen een interim-manager vinden in de wetenschap dat hij of zij geaccrediteerd is en daarmee op professionaliteit en expertise is beoordeeld.

U beschikt feitelijk over de gegevens waar de beste interim-management bureaus over beschikken zoals een volledig (door het instituut gecontroleerd) CV, beschikbaarheidsgegevens, tariefindicatie et cetera. U kunt zelf uw interim-manager vinden met behulp van de uitgebreide zoekmachine.

U sluit zelf uw overeenkomst met de interim-manager zonder dat een substantieel deel van de door u betaalde fee naar een derde gaat. Het Instituut voor Interim-Managers heeft geen bemoeienis met de interim-managementopdracht noch met de eventuele zoekopdracht. Zij vraagt daar geen fee voor en heeft er geen enkele (financiële) baat bij. Het instituut faciliteert slechts.

Wat is een geaccrediteerde interim-manager?

Het Instituut voor Interim-Managers accrediteert de beste interim-managers. Dat houdt in dat zij beoordeeld zijn op hun kwaliteiten, normen en waarden en ervaring. Gegevens in het CV zijn geverifieerd en er zijn referenten benaderd om de kwaliteiten te bevestigen. Pas als een interim-manager voldoet wordt hij/zij uitgenodigd associé te worden van het Instituut. Alle associés commiteren zich aan het Ethisch Statuut van het Instituut voor Innterim-Managers. U kunt dat downloaden onderaan deze pagina.

Het zoekproces

Het werven van een interim-manager verschilt nadrukkelijk van het werven van een reguliere manager. En het vraagt van opdrachtgevers een andere voorbereiding.

Kenmerkend voor een interim-manager is, dat de werving gefundeerd is op een degelijke opdrachtformulering: wat verwacht u van de interim-manager en wanneer moet het klaar zijn. Daar waar voor een reguliere manager een langdurige werkrelatie relevant is, is dat voor een interim-manager de opdracht. Vandaar dat een goede opdrachtformulering van belang is. En ... de opdrachtformulering vormt later ook onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever en interim-manager.

Opdrachtgevers doen er overigens goed aan een interim-manager te zoeken die past bij de opdracht. Dat kan betekenen dat hij of zij minder goed past bij de organisatie maar dat kan juist functioneel zijn: andere beelden, andere inzichten en andere oplossingen blijken in de praktijk meer tot tevredenheid van opdrachtgevers te leiden.

Uitgebreide informatie kunt u onderaan downloaden.

Zoeken van een interim-manager via InstIM.org

Geregistreerde organisaties en geaccrediteerde associés kunnen gebruik maken van de uitgebreide zoekmachine van het Instituut om interim-managers, schaduwmanagers en searchers op te zoeken.

De zoekmachine biedt o.a.: 

  • uitgebreide zoektermen (waaronder branche, expertise, werkgebied et cetera) 
  • veel informatie over iedere associé die u helpt bij het bepalen of hij/zij een kandidaat is voor u
  • het CV, alle contactgegevens et cetera
  • contactmogelijkheden met de associé
  • een "shortlist" functie waar u potentiële kandidaten kunt bewaren

Klik nu hier om de zoekmachine uit te proberen!

Klik nu hier om een voorbeeld profielpagina te bekijken

Schaduwmanagement

Aan elke opdracht van een geaccrediteerde associé is schaduwmanagement verbonden. Het schaduwmanagement beoogt bevordering van de kwaliteit van de opdrachtvervulling en is gebaseerd op de Gedragsregels van het instituut. De schaduwmanager vervult zijn functie in hoofdzaak in contacten met de desbetreffende uitvoerend interim-manager. Het instituut accrediteert ook schaduwmanagers en verwacht van haar associés dat zij gebruik maken van een geaccrediteerde schaduwmanager. 

In contacten tussen schaduwmanager en uitvoerend interim-manager komen plannen, ervaringen, overwegingen en belevingen van de uitvoerend interim-manager aan de orde. De schaduwmanager reflecteert daarop, biedt een collegiaal klankbord, denkt kritisch mee, maakt blinde vlekken zichtbaar en stimuleert en inspireert zo mogelijk ook.

De verantwoordelijkheid voor de opdrachtvervulling ligt uitsluitend bij de interim-manager.

Schaduwmanagement vereist dat de schaduwmanager in ieder geval de actuele context waarbinnen de uitvoerend interim-manager opereert, kent. Documenten die deze actuele context beschrijven, worden daarom voor schaduwgesprekken door de uitvoerend interim-manager ter beschikking gesteld van de schaduwmanager. Mede om de context helder te krijgen, wordt stilgestaan bij voortgang, mogelijke knelpunten en risico’s, aanpak en vervolg. Maar hiermede is slechts de basis gelegd voor het schaduwgesprek in enge zin.

Gewichtige documenten die door de interim-manager worden geproduceerd worden besproken met de schaduwmanager. Dit geldt zeker voor het Plan van Aanpak en het overdrachtsdocument. Het Plan van Aanpak dient dan ook voor publicatie in de opdrachtgevende organisatie te worden besproken met de schaduwmanager. Vooral in de beginfase, als de interim-manager nog nauwelijks verankering heeft in de organisatie waarbinnen hij leiding geeft, is de visie van de betrokken outsider van eminent belang.

Hoewel het gebruikelijk is dat de schaduwmanager geen direct contact heeft met de opdrachtgever kunnen er situaties zijn waarin dat toch wenselijk wordt geacht. Het besluit daartoe is in handen van de opdrachtgever, interim-manager en schaduwmanager.

Geaccrediteerde searchers

Het is natuurlijk mogelijk dat u het zoeken en matchen van uw interim-manager liever in handen legt iemand die daar ervaring mee heeft. Zoals bij een bureau voor interim-management, maar dan zonder de hoge kosten daarvan. Het instituut beschikt over gegevens van een aantal professionals op dit vlak en heeft ook hen geaccrediteerd. Liever dan, zoals bij bureaus, een percentage van het tarief te claimen verrichten zij uw zoekopdracht op basis van vaste bedragen: een deel bij aanvaarding van de opdracht en een deel bij het sluiten van de overeenkomst met de interim-manager. 

Deze searcher maakt gebruik van de faciliteiten van het Instituut en verzorgt het zoekproces van A-Z. U kunt een searcher vinden door hier te klikken.

Klachtenprocedure

Het Instituut heeft honderden professionele interim-managers geaccrediteerd en neemt hun professionele gedrag zeer serieus. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij voldoet aan de regels van het Ethisch Statuut en aan de Gedragsregels ("de Codes") om hun goede reputatie en erkenning door het Instituut te behouden. 

Hoewel zeldzaam worden grieven en klachten van tijd tot tijd gemeld en deze kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen. Klachten hebben betrekking op het professionele gedrag van Associés op basis van redelijkheid en billijkheid, in overeenstemming met de Codes. Het Instituut oordeelt niet op het gebied van recht, contract of onrechtmatige daad. De klantenprocedures omvatten zowel klachten als beroep. 

Het Instituut overweegt de klacht en stelt de uiteindelijke maatregelen vast. Immers, de maximale straf is royement en het intrekken van de accreditatie. Dit heeft tot gevolg dat de associé zijn/haar geaccrediteerde status is ontnomen en niet langer gerechtigd is om zich te presenteren als geaccrediteerd associé van het Instituut dan wel gebruik te maken van de faciliteiten die het instituut biedt.

Een klacht kunt u indienen als klant (opdrachtgever) van een geaccrediteerde associé of als collega associé bij het secretariaat van Het Instituut. Deze wijst een contactpersoon toe aan uw klacht die een eerste onderzoek verricht naar de aard van uw klacht en relevante documenten en bewijsstukken verzamelt. 

De informatie die u verstrekt zal worden gebruikt door Het Instituut om vast te stellen of de zaak valt onder de bevoegdheid van Het Instituut. Het is daarom belangrijk dat u voldoende gedetailleerd bent om het secretariaat in staat te stellen tot een ​​redelijk besluit te komen. 

Het is niet nodig om u te verdiepen in de regels die voortvloeien uit het Ethisch Statuut. Onderzoek naar uw klacht zal bepalen of er sprake is van overtredingen, in welk geval u kunt worden gevraagd voor verdere ondersteunende informatie te zorgen (bijvoorbeeld kopieën van het briefpapier van de associé, literatuur of ander promotiemateriaal).

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend.

(Proef-)lidmaatschap

Alleen als lid van het Instituut voor Interim-Managers krijgt u toegang tot haar faciliteiten an associés. U krijgt een gratis proefperiode om het Instituut voor Interim-Managers te evalueren. Klik hieronder om een proeflidmaatschap aan te vragen.

1336319529 Forward

Klik nu hier om een proef-lidmaatschap aan te vragen!

 

1336319529 Forward

Klik nu hier om een proef-lidmaatschap aan te vragen!

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Ethisch Statuut.pdfEthisch Statuut.pdf[Ethisch statuut van het Instituut voor Interim-Management]???102 kB
Bewaar het bestand Werven van een interim-manager.pdfWerven van een interim-manager.pdf[Het werven, selecteren en contracteren van een interim-manager]???47 kB